Geachte lezer

image
Op 21, 22 en 23 oktober dit jaar  organiseert het Moluks Theologisch  Beraad (MTB), onderdeel van het Moluks Theologisch Seminarie, haar jaarlijkse internationale conferentie. De conferentie is voor iedereen toegankelijk. U kunt zich bij het Seminarie opgeven als u de conferentie wil bijwonen.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking,

Hartelijke groet,
Dr. S. Ririhena,
Rector ~Moluks Theologisch Seminarie.

Het Moluks Theologisch Beraad (MTB) organiseert elk jaar een internationale conferentie over kerk en samenleving. Het MTB doet dit in nauwe samewerking met haar partners: De Vrije Universiteit van Amsterdam, Universiteit Stellenbosch (Z-Afrika), International Reformed Theo- logical Institute (IRTI), Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM), Christelijke Hogeschool Windesheim, Protestantse Theologische Universiteit (PthU) en de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) Leuven. Dit jaar is gekozen voor het thema: Wat komen predikanten tegen in de uitoefening van hun ambt? Vanuit verschillende kerkelijke- en culturele perspectieven wordt het thema belicht. Deelname aan de conferentie is gratis en de voertaal Engels. De conferentie wordt gehouden op 21 en 22 oktober a.s. in het MKC aan de Oud Wulfseweg, 3992 LT te Houten. De sluiting van de conferentie vindt plaats op 23 oktober a.s. in zaal HG-04A20 (57/28T) van de Protestantse Theologische Universiteit (PthU), De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam. De aanvangstijd voor alle drie de dagen is 10.30 uur en de inloop vanaf 10.00 uur.

De sprekers zijn
Woensdag 21 oktober
– Drs. E. Groen (Windesheim): Living Theology.
– Prof. dr. R. Van Moere (Protestanste Universiteit Brussel):
The dilemma of the pastor. A Biblical reflection on a Post-Modern Society.
– Prof. dr. D. Nagy (PthU), Life story based theology.
– Prof. dr. R.R. Ganzevoort (VU): The Minster: priest, guru, entrepeneur?
– Prof. dr. P. Boersema (ETF), The role and significance of the preacher in the future.
– Prof. dr. J. Titeley (Sala Tiga, Indonesia), Being a pastor in a predominantly Muslim area.

Donderdag 22 oktober
– Prof. dr. N. Koopman (Stellenbosch, SA), A S-African experience.
– Prof. dr. D. Smit (Stellenbosch, SA), Ministry in S-African context.
– Drs. R. Halussy (GIM), The work of Moluccan pastors in The Netherlands.
– Dr. A. Batlajery (UKIM), Pastoral work in the Moluccans.
– Dr. I. Amoah, Ghanian ministry in Europe.
– Ds. B. Kruit (PKN), Looking in the rearview mirror at my time as active pastor.

Vrijdag 23 oktober
Het ochtendprogramma wordt gehouden in in zaal HG-04A20 (57/28T) van de Protestantse Theologische Universiteit (PthU), De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam. In de middag wordt een mini-Symposium gehouden ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. M.E. Brinkman als hoogleraar aan de Faculteit Godgeleerdheid van de VU-Amsterdam. Hij was mede een van de initiatiefnemers van de MTB-conferenties.u

Informatie en contact
Na aanmelding van deelname wordt u het programma en de background paper van de conferentie toegestuurd.

Contactpersoon is:
De heer R. Ririhena, Management Assistent
Tel.: 030-2541431 of Email: info@molukstheologischseminarie.nl
www.molukstheologischseminarie.nl
Post- en bezoekadres:
Moluks Theologisch Seminarie, Oud Wulfseweg 1-02,
3992 LT Houten.


Thema & Sub-Thema van de GIM:

"API INDJILI TERUS MENJALA" & "PANGGAJO BERSAMA!"