Home

Uitzending van Pdt. Dr. Verry Patty naar Ambon - UKIM

Misschien herinnert u zich  de bijzondere promotiedag ,  op 24 maart 2018 in de VU Amsterdam, van Dr. Verry Patty nog.In de ochtend het druk bezochte mini seminarie en in de namiddag de openbare verdediging van Dr. Verry Patty.

De titel van zijn proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Vrije Universiteit van Amsterdam luidt: ‘Molukse theologie in Nederland. Agama Nunusaku en bekering’. Onder agama Nunusaku verstaat Pdt. Dr. Patty de oorspronkelijke godsdienst van de Molukkers, de religie die Molukkers aanhingen voor de komst  van de  Islamitische Arabieren en de Europese Christenen.

Pdt. Dr. Verry Patty  heeft in deze studie onderzoek gedaan in hoeverre Molukse culturele- en religieuze gebruiken en voorstellingen vanuit de pre-koloniale tijd van belang zijn voor het begrijpen van de hedendaagse Molukse cultuur en de daarbij behorende godsdienstige ervaring.

Als moluks predikant heeft hij een tweede geloofsbelijdenis geschreven.

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
die ook als Upu Lanite, de hemel en de aarde geschapen heeft
en die op de berg Nunusaku de levensadem inblies in de alifuru.

Ik geloof in Jezus Christus,
die als Tete Manis onder de Tete Nene mojang
onze link is met de God van Abraham, Isaäk en Jakob,
en wiens leven gekenmerkt werd door een grenzeloze liefde,
waarbij hij zich als een offer heeft laten kruisigen,
is gestorven en na drie dagen weer opgestaan,
zodat er van generatie tot generatie een mogelijkheid blijft
met God de balans in het leven te hervinden.

Ik geloof in de kerk als een leefgemeenschap
geïnspireerd door de geest van liefde
zoals ik die ken in de Molukse levenstijl
– van ‘ale rasa beta rasa’, ‘lain sajang lain’ en pela-gandong –
vol bewogenheid en compassie.

Ik durf te geloven,
dat met deze verbondenheid en solidariteit
er wereldwijd onder de hemel
voldoende levensruimte is voor de mensen
om in alle rechtvaardigheid te leven
onder de bescherming van Upu Lanite
gisteren, vandaag en alle dagen van het leven.
Amen.

Ondertussen is er een brief in Houten ontvangen van ons geliefde Molukken, namelijk van de Universiteit Kristen Indonesia Maluku (UKIM) met het verzoek om de UKIM te upgraden, een accreditatie, zij zullen op korte termijn een docent vanuit Jakarta vragen hen te ondersteunen. Ook zal vanuit de GIM een predikant met doctorstitel daar naar toe gaan om hen te helpen. Het synode bestuur Geredja Indjili Maluku (GIM)heeft Pdt. Dr. Verry Patty voorgedragen voor de periode april t/m juni 2018. Zelf wil de UKIM iemand sturen om bij de VU – Amsterdam zijn/haar doctorstitel pastorale psychologie te behalen.

Ook heeft de GIM, het synode bestuur, samen met de directeur van de UKIM  rector Pdt. Dr. C.H. Alyona, het afgelopen jaar een verklaring ondertekend met als doel: het wisselen van kerkelijke activiteiten.

Na de stukken gelezen te hebben wordt voorgesteld om dr. Verry Patty  de gelegenheid te geven om vanaf mei t/m juni les te geven in pastorale psychologie bij de UKIM. Het is tevens ook een training voor dr. pdt Verry Patty om te debatteren met de mensen daar. Dit in overeenstemming met de MOU tussen UKIM en GIM. Namelijk een uitwisseling in menskracht en niet in geld. Hoe is dan het vervolg?

We hebben voor u als lezer een aantal verslagen die wij van Dr Verry Patty hebben mogen ontvangen. Eerst zijn reis Amsterdam – Ambon, dan de eerste dagen van zijn activiteiten in de UKIM en recent een verslag met de titel Onderwijs en Duurzaamheid.

Wij wensen u een fijn lees moment en hou de website GIM in de gaten want, bljjkbaar volgen er meer!

ANBI Spelregel

Privacy AVG

Over Geredja Indjili Maluku

De Geredja Indjili Maluku (= Molukse Evangelische Kerk), verkort GIM, is een zelfstandige Kerk in Nederland. Deze Kerk bestaat uit alle plaatselijke Gemeenten, binnen de grenzen van Nederland, die door de GIM zelf werden geïnstitueerd en/of op eigen verzoek toegelaten en geregistreerd zijn in het instituut GIM.

In overeenstemming met haar belijdenis en overtuiging is de GIM een openbaring van de ene heilige algemene Kerk, gegrond op Jezus Christus, zoals Hij is geopenbaard in de Heilige Schrift en de Apostolische Geloofsbelijdenis. Mitsdien vormt zij de Gemeente van Christus toegewijd aan dienstbetoon, zij bestaat niet om gediend te worden, maar om te dienen (Matheus 20:28) om te getuigen van de liefde van God in de gehele wereld.

Lees verder