5e Toerusting PIKIM Boekhouding Administratie Organisatie

5e Toerusting PIKIM Boekhouding Administratie Organisatie

Geschreven door mevrouw Tabitha Maatoke-Tentua
Capelle a/d IJssel

Cursus fundamenteel boekhouden, administratie en organisatie d.d. 28 september 2019 in het MKC gebouw te Houten.
Aanwezigen waren het hoofdbestuur van de Moluks vrouwenvereniging PIKIM voorzitter mevrouw Reny Pattipeilohy, vice-voorzitter mevrouw Pita Lesil, voorzitter tjabang Huizen mw. Christien Parinussa, voorzitter tjabang Nieuw-Loosdrecht mevrouw Nina Nanlohy, secretaris tjabang Vaassen mevrouw Ria Hulleman, voorzitter tjabang Capelle a/d IJssel mevrouw Jos Pattinama, peningmeester mevrouw Tabitha Maatoke en mevrouw Brenda Matulessy. Hoofdbestuur Synode dhr. Ferry Pattipeilohy en dominee Jan Pattikawa. Docenten de heer Gerard Kakisina (fundamenteel boekhouden) en de heer Dolf Berhitu (administratie en organisatie). Mijn verwachting van een hele dag stoeien met cijfers en organisatieschema’s was onterecht. Het viel 100 % mee toen dhr. Gerard Kakisina begon met het onderdeel fundamenteel boekhouden.
Op zijn vraag wat de doelstelling van PIKIM is, sloegen wij Pikimdames de plank mis, door alleen de financiële kant te belichten. Ik citeer de Pikim statuten: De doelstelling van PIKIM is Jezus Christus en Zijn Evangelie. De doelstelling is het in praktijk brengen en het bevorderen/opbouwen van de eenheid en de gemeenschap van christenen in overeenstemming met het Woord van God.

Dit brengt PIKIM in praktijk door haar activiteiten: o.a. Guling, Doa Sedunia, Doa Maluku. Na PIKIM gehoord te hebben, concludeert de heer Kakisina:
– Financieel kan PIKIM volstaan met een kasboek en een bankboek.
– Alleen afd. Vaassen is notarieel vastgelegd. Misschien is dit iets om in de toekomst voor de gehele PIKIM organisatie te regelen (aandachtspunt). Het kan belastingaftrek/-voordeel opleveren.
– PIKIM verricht meer dan haar doelstelling, alleen presenteert PIKIM  dit niet. De doelstelling zou op papier gezet moeten worden (de achterliggende reden van de acties zouden dan ook omschreven moeten worden), zodat het voor de PIKIM zelf en voor de kerkelijke organisaties waaronder zij valt duidelijk is (Synode, BMG). PIKIM: wij doen het altijd al, maar ervaren dat als normale werkzaamheden en omschrijven het daarom niet.
– De financiën is niet het doel van PIKIM, maar wel een middel  daartoe.
– Volgend jaar zal er een cursus volgen met alle penningmeesters binnen de PIKIM organisatie.
– Het boekjaar van het hoofdbestuur loopt van 1 mei t/m 30 april. Dit loopt niet paralellel met de afdelingen. Gestreefd moet worden om dit op één lijn te brengen.
De voorzitter sluit dit onderdeel af met een kort gebed en daarna kunnen de aanwezigen het middageten gebruiken. Er was overheerlijke bami met en zalige homemade sambal kanari.

Administratie en organisastie

Dit onderdeel werd door docent Dolf Berhitu gegeven.
Tussen management en organisatie heb je communicatie nodig. Het doel van communicatie is de boodschap overbrengen en dat de boodschap ontvangen wordt zoals de zender het ook bedoelt.
Zender <-> ontvanger. De heer Berhitu gaf enkele voorbeelden van communicatie en de toepassing ervan.
Communicatie is een heel belangrijk onderdeel van organisatie (en administratie), zo niet de belangrijkste.
Ieder mens communiceert op 4 manieren met andere mensen:

1. Luisteren
2. Spreken (verbaal/non verbaal)
3. Lezen
4. Schrijven.

Het doel van communicatie is wederzijds begrip. In de stukken wat de cursisten bij de cursus ontvingen, worden al de vier punten nog eens duidelijk uiteengezet. Een pluspunt is, dat bij alle voorbeelden de Molukse aard ook mee gegeven werd, Herkenbaarheid alom en daarom, naar mijn mening, makkelijk te begrijpen. Net als voor de penningmeesters zullen er volgend jaar vervolgcursussen voor de secretarissen en de voorzitters en (misschien?) voor de besturen gegeven worden. Ook vice-bestuursleden kunnen hieraan deelnemen.

Al met al is dit onderdeel verrassend verhelderend voor mij geweest en ik kijk uit naar de vervolgcursussen. Verder wil ik nog melden dat afdeling Capelle aan den IJssel om deze cursus in de jaarvergadering 2018 in Groningen gevraagd had. Zowel de voorzitter als de penningmeester van Capelle a/d IJssel zijn zeer tevreden over deze eerste cursus. Ook dit onderdeel werd afgesloten met een gebed door de voorzitter. Daarna ging iedereen huiswaarts naar hun respectievelijke woonplaatsen.