Agenda

Activiteit Datum Plaats
Convent predikanten GIM 29-31 mei 2018 Wuppertal – Duitsland
Doa Maluku  10 maart 2018 Wierden
Jaarvergadering 2018 PIKIM 12 mei 2018 Groningen
Zaalvoetbaltoernooi Gunung Batu Cup II 28 november 2018 Amsterdam