Impressie bevestiging van de 5 nieuwe GIM predikanten

Impressie bevestiging van de 5 nieuwe GIM predikanten
Impressie pentahbisan 5 Pendeta…..
Nn. Galogera van der Woude
Op zaterdag 18 juni werden vijf nieuwe pendeta’s beëdigd..
Het was een emotionele dag. Een dag met een gevoel van trots vanuit de kant van de gemeenteleden en families van de nieuwe predikanten. Vanuit de kant van de dominees, een heel ander gevoel. Een gevoel dat alleen zij het beste kunnen omschrijven. Ik zag dat het met allen van hen iets deed…. Betraande ogen, trillende handen. Daar kwamen later stralende gezichten voor in de plaats.
Zoals pendeta Siegers tegen de vijf nieuwe pendeta’s zei, pulang dengan berkat. Zo ook ben ik naar huis gegaan, Het was een mooie dag; een bijzondere dag; een zegen voor hen als pendeta’s, maar zij zijn voor ons, de GIM en haar gemeenteleden, eveneens een zegen. Zij verlieten hun banen om Gods Woord te verkondigen. Opdat zij door God in dit werk worden gedragen.
Zingende stemmen vulden de zaal, stemmen in grotere getalen dat ik gewend ben in onze kleine kerk in Elst. Ik slikte gauw een traan weg. Het was een bijzondere dag, en ik ben dankbaar dat ik hier aanwezig heb mogen zijn. Het was een warme dag, als in de hechtheid van de gemeenschap, als in het weer.

Para Pendeta Lima Baru ini……

“ Semoga Tuhan menyertai selalu, Tuhan Yesus memberkati kamorang samua”.

   

Pdt. Mella Halussy

Here I am Lord……

Die u roept is getrouw Hij zal  het ook doen.
Dit Bijbelvers galmde door mijn hoofd.
De preek van ds Otto Matulessy over de nog jonge Samuel en daarnaast Eli hield me behoorlijk bezig. Inderdaad wij horen de stem van de Here.
God blijft trouw aan Zijn kerk onder ons volk.
De trouw van God is zichtbaar maar ook te ervaren in de vele ontmoetingen als ambtsdragers.
Verschillende mensen mocht ik ontmoeten of een weerzien.
Niet in het minst een studiegenoot. Pdt Mike Patawala zei vol trots kijk ipend hij is mijn professor. En ik kende prof. Ruard Ganzenvoort vanuit de collegebanken aan de RU te Utrecht.
Tijdens de dienst in Assen en het gesprek met 11 jongeren liet de toekomstige dominee hen de vertaalslag maken.
De emotie zag ik bij pdt. Jacqueline Hetharia-Bakarbessy bij  het lied Here I am Lord. Zelfverzekerd legde ze al in de consistorie uit dat ze geen toga droeg. Tijdens de lessen liet ze zien hoe belangrijk het is dat je beschikt over een behoorlijke woordenschat.
Pdt. Stefan Batawangge wordt penghentar djemaat in mijn woonplaats. Zeer bijzonder.
In 2018 begon ons gezamenlijk wonder. Stefan kom maar ook in Bovensmilde en Assen dienst doen. Achteraf begrijp ik het doel van de uitnodiging toen.
Vanuit dankbaarheid deelde pdt. Eliab Salamony en pdt. Stefan Batawangge het verhaal over de toga die ze droegen. Een ambtskleed wat doorgedragen en overgedragen wordt. Broers en Generaties waren en zijn verbonden aan het ambt.
Pdt. Alex Teterissa kende ik al jaren vanuit Classis Timur. Tijdens de lessen kon hij goed sparren met zijn penghentar djemaat cq docent pdt. Eli Pattij. Tijdens de lessen heb ik genoten van de vele ontmoetingen live en digitaal. Ds. Verry Patty hield de gesprekken gaande met ons tijdens deze ontmoetingen. Servant leadership was en is een term die we niet vergeten. Immers we dienen  als dienaren.
De ontmoetingen als ambtsdragers blijven tekenen van de trouw van God. In Galaten 5 lezen we ook trouw als een vrucht van de Heilige Geest. Gevoed door die vrucht mogen we mensen laten eten.
Het Woord van de Heer blijft voedzaam.

0 Reacties

Laat een reactie achter