Mini Symposium – 24 januari 2018

Mini Symposium – 24 januari 2018

In nauwe samenwerking met de VU, PThU en anderen heeft het Moluks Theologisch Seminarie (MThS) het initiatief genomen om op 24 januari 2018 van 14.00-15.00 uur een mini-symposium te organiseren ter gelegenheid van de promotie van pdt. E.S. Patty op dezelfde datum. De publieke verdediging van zijn proefschrift ‘Molukse Theologie’ is om 15.45 uur in de grote Aula van het VU-Hoofdgebouw. Voor zowel het mini-symposium als de promotie bent u van harte uitgenodigd. Meer informatie over het programma van het mini-symposium kunt u vinden in de bijlage,

R. Ririhena, Management Assistent.
remyririhena@hotmail.com