Over GIM

Naam, grondslag en wezen van de Geredja Indjili Maluku (GIM).

De Geredja Indjili Maluku (= Molukse Evangelische Kerk), verkort GIM, is een zelfstandige Kerk in Nederland. Deze Kerk bestaat uit alle plaatselijke Gemeenten, binnen de grenzen van Nederland, die door de GIM zelf werden geïnstitueerd en/of op eigen verzoek toegelaten en geregistreerd zijn in het instituut GIM.

In overeenstemming met haar belijdenis en overtuiging is de GIM een openbaring van de ene heilige algemene Kerk, gegrond op Jezus Christus, zoals Hij is geopenbaard in de Heilige Schrift en de Apostolische Geloofsbelijdenis. Mitsdien vormt zij de Gemeente van Christus toegewijd aan dienstbetoon, zij bestaat niet om gediend te worden, maar om te dienen (Matheus 20:28) om te getuigen van de liefde van God in de gehele wereld.

Naam, grondslag, wezen en roeping van de GIM zijn gegrond in haar geloof: “Ik heb geplant, Apolos heeft begoten, maar God geeft de wasdom” (1 Corinthe 3:6). Dit alles is samen gebracht in haar logo, dat het rechtmatige symbool is van de GIM, sinds haar oprichting op 25 november 1952.

De GIM heeft circa 25000 doopleden waarvan 10000 belijdende leden zijn.
Verspreid over heel Nederland zijn er GIM gemeenten in 65 plaatsen.