Surat kabar 70 thn GIM

GEREDJA INDJILI MALUKU
Comité HUT Geredja Indjili Maluku 70

L. Springerlaan 142
7425 EA DEVENTER
e-mail: gim70jaar@hotmail.com
website: www.gimhut.nl
telefoon: 06-20889676


Nieuwsbrief
Nummer 22/02 uitgegeven door het
Comité HUT GIM 70

Voorwoord
Hierbij ontvangt u het nieuws over de
viering 70 jaar GIM in de Bethelkerk, de
Bolder 75, 9206 AP te Drachten.

Viering 70 jaar GIM op
26 november 2022 D.V.

Het programma ziet er als volgt uit:

09.00 Ontvangst
11.00 Dankdienst
13.00 – 14.15 Pauze eten en drinken
14.15 – 15.45 Lofprijzing
16.00 Sluiting

De volgende koren, gospelgroepen,
solisten, artiesten nemen deel aan het
programma:

Zanggroep en ukelelespelers GIM uit
Wierden, Gospelgroep GIM Breda &
Friends, MAGIM, Gaby en Charelle
Taribuka uit GIM Vaassen, koor GIM
Alphen aan de Rijn, Vocalgroup GIM
Middelburg

Thema 70 jaar Geredja Indjili Maluku:
Het EVANGELIE verbindt de kerk en Maluku

Danken, prijzen en lofzeggen.
In de dankdienst zingen de volgende koren:
Koor pendeta²;
Classis Barat: olv pdt. E.E. Salamony
Classis Utara: olv sdr. L. Saija;
De samenzang wordt begeleid door:
Blaasorkest Fadjar; Sulinggroep OBT.

Handen die voeden
De volgende gemeenten zorgen voor de
maaltijd, drinken en de cake.
Bovensmilde zorgt voor de warme
maaltijd, de maaltijd kost € 8,00 per portie.
Hoogeveen zorgt voor de koffie/ thee, en cake.

Handen die geven
In het kader van de viering 70 jaar
Geredja Indjili Maluku vragen wij aan onze
belijdende leden die nog niet gestort
hebben alsnog het bedrag van € 70 over
te maken op IBAN:
NL74 INGB 0004 3152 85
tnv Geredja Indjili Maluku – HUT o.v.v.
Gift 70jr GIM.

GEREDJA INDJILI MALUKU
Comité HUT Geredja Indjili Maluku jang ke-70

L. Springerlaan 142
7425 EA DEVENTER
e-mail: gim70jaar@hotmail.com
website: www.gimhut.nl
telf: 06-20889676


Surat kabar
Nomor 22/02 diterbitkan oleh comité HUT
Geredja Indjili Maluku jang ke – 70

Kata pendahuluan
Bersama ini komite mengeluarkan surat
kabar mengenai informasi tentang
perajaan hari ulang tahun Geredja Indjili
Maluku jang ke – 70 nanti.

Perajaan hari ulang tahun jang ke – 70
Geredja Indjili Maluku pada tanggal
26 november 2022 D.V.
Programa adalah seperti berikut::

Djam 09.00 Penerimaan
Djam 11.00 Kebaktian sjukur
Djam 13.00 – 14.15 Istirahat
Djam 14.15 – 15.45 Pudji-pudjian
Djam 16.00 Penutup

Pudji-pudjian bersama penjanji²/penjanji²
gospel, anggota² Geredja Indjili Maluku:
Koor dan mereka jang bermain ukelele
dari GIM Wierden; Gospelgroep GIM Breda & Friends
MAGIM; Gaby en Charelle Taribuka dari
GIM Vaassen; Koor GIM Alphen aan de Rijn;
Vocalgroup dari GIM Middelburg.

Tema 70 tahun Geredja Indjili Maluku:
INDJIL menghubungkan Geredja dan Maluku

Membawa sjukur dan membawa pudjian
Dalam kebaktian sjukur penjanji² jang
mengambil bahagian sebagai berikut:
Penjanji Para Pendeta;
Penjanji Classis Barat dibawah pimpinan
pdt. E.E. Salamony dan
Penjanji Classis Utara dibawah pimpinan
sdr. L. Saija.
Blaasorkest Fadjar dan Sulinggroep OBT
ambil bahagian dalam kebaktian.

Tangan jang memberi makan
Djemaat² jang menjediakan makanan dan
minuman sebagai berikut:
Bovensmilde: makanan panas dengan
harga € 8,00 satu porsi.
Hoogeveen koffie/thee dan kue².

Tangan jang memberi
Dalam rangka mendukung perajaan HUT
Geredja Indjili Maluku ke 70, kami mohon
dukungan dan partisipasi semua warga
geredja untuk memberi sumbangan dana
atas dasar panggilan kita bersama.
Saudara/saudari bisa menjetor pemberian
pada IBAN: NL74 INGB 0004315285
Geredja Indili Maluku – HUT, (o.v.v.)
dengan tjatatan: sumbangan HUT-70.