Verantwoording representatie EO…….

Verantwoording representatie EO…….
Bron EO

Verantwoording  representatie EO…….

Achterban voormalige IKON 

De IKON (Interkerkelijke Omroep Nederland) verricht media-activiteiten namens acht kerkgenootschappen, namelijk:

  • De Algemene Doopsgezinde Sociëteit
  • De Evangelische Broedergemeente Nederland
  • De Protestantse Kerk in Nederland
  • Het Leger des Heils
  • De Molukse Evangelische Kerk
  • De Oud-katholieke kerk van Nederland
  • De Remonstrantse Broederschap
  • Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB
  • De Vrije Evangelische Gemeenten, de SKIN en de Raad van Kerken in Nederland zijn waarnemende

De Evangelische Omroep is een bedrijf met een missie. We willen het Evangelie van Jezus laten klinken in de media. Jezus liet in alle radicaliteit zien wat liefde voor God en liefde voor de naaste betekent. Dat deed hij vaak op het scherpst van de snede. We delen ons geloof met christenen wereldwijd. Al meer dan 2000 jaar zet de christelijke boodschap mensen in beweging……[lees verder]

 

0 Reacties

Laat een reactie achter