Afscheid Pdt. Kitty Rumamory – 30 september 2017 te Hoogeveen

Afscheid Pdt. Kitty Rumamory – 30 september 2017 te Hoogeveen

Ibadah Pelepasan 30 september 2017

Op 24 september 1994 werd Kitty Rumamory in Bovensmilde bevestigd tot predikant van de Geredja Indjili Maluku. En op 30 september jongstleden heeft zij haar ambt neergelegd. Drieentwintig jaar was zij dienstbaar binnen de Geredja Indjili Maluku. Het begon in Wierden en het eindigde in Hoogeveen.
De Ibadah Pelepasan Pelajan Firman Allah kreeg een dubbele betekenis want in de voorbereiding er naar toe verloor zij haar oudste zus. Het was een ingetogen dienst waar familie, vrienden en kerkelijk werkers aanwezig waren. Menig spreker refereerde naar de momenten die wij met haar hebben gedeeld en hoe zij graag zong in de erediensten. Dankbaarheid is daarbij het sleutelwoord zowel van domina Kitty als ook van ons allen. We wensen haar dan ook Gods zegen toe.

Afscheid Pdt. Kitty Rumamory