Overdracht Pdt. Kitty Rumamory aan Pdt. Theo Pattinasarany – 3 september 2017 Jemaat Hoogeveen

Overdracht Pdt. Kitty Rumamory aan Pdt. Theo Pattinasarany – 3 september 2017 Jemaat Hoogeveen

Penjerahan Pdt. Kitty Rumamory – Hoogeveen 3 september 2017

Ibadah serah terima 3 september 2017
In Hoogeveen vond de eerste van een reeks mutaties die binnen de Geredja Indjili Maluku zal plaatsvinden. De plaatsing van de predikanten is de bevoegdheid van het synodebestuur. En zo werd bepaald dat domina Kitty Rumamory plaats zal maken voor dominee Theo Pattinasarany. Ondanks het gegeven dat predikanten, uitzendkrachten zijn die komen en gaan is er toch het
gevoel van weemoed dat na een periode van hechte samenwerking, lief en leed te hebben gedeeld, een eind gekomen is. Meer nog dan het sentiment die wij hebben bij een kerkgebouw waar je gedoopt bent, belijdenis hebt gedaan, getrouwd en waar je dierbaren de bediening hebben mogen ontvangen, is er de herinnering aan de predikant die erbij was. De Molukse zusterkerken waren ook aanwezig en toonden hun waardering voor haar deelname aan het samenwerkingsverband van vier Molukse kerken in Hoogeveen. Dominee Theo Pattinasarany is geen onbekende voor djemaat Hoogeveen. In het verleden had hij in zijn functie als voorzitter van het classisbestuur waargenomen. Nu is het niet meer als interim maar als voorganger van de gemeente in Hoogeveen. Samen zijn zij op 24 september 1994 bevestigd tot predikant en samen hebben zij hun samenwerking mogen afsluiten met een serah terima. Wonderlijk.

Gemeente GIM Hoogeveen wenst domina Kitty Rumamory veel zegen toe in de toekomst.

Overdracht Pdt. Kitty Rumamory