Bevestiging en intrede van Ds. Christoffel Isai Lumulisanay

Bevestiging en intrede van Ds. Christoffel Isai Lumulisanay

Geschreven door Pusat Kindok

De geloofsgemeenschap GIM van Alphen aan den Rijn heeft een nieuwe herder. Op 22 juni heeft ds. Christoffel Isai Lumulisanay in de kerk Lachai-Roi (Genesis 16:13-14) zijn intrede gedaan als predikant.  

Predikanten, kerkenraden en gemeenteleden van de Geredja Indjili Maluku (Moluks Evangelische Kerk) zijn op zaterdagochtend 22 juni samen vertrokken richting Alphen aan den Rijn. Even voor 10.00 uur was er een welkom voor genodigden bij de deur van de kerk Lachai-Roi. Ieder kreeg een takis opgespeld en vele handen werden geschud, er was herkenning hier en daar, een omhelzing om een vreugdevol weerzien na lange tijd, gauw even langs het toilet voor een laatste blik op de konde2 in de spiegel en vervolgens de kerkzaal in.

Dan is het eindelijk zover, leden en genodigden maken zich op om de predikant op zijn nieuwe werkplek te verwelkomen. Alles en iedereen staat klaar. Voorin de kerk, voor het altaar en de kansel staat een lege stoel voor de predikant en op het altaar ligt een opengeslagen grote bijbel. Veel geroezemoes, biasa katong Ambon, vrouwen in de kabajas en sommige heren in gekleurde baniangs, feestelijk! Feest om de bevestiging en intrede, die zal plaatsvinden in de kerk Lachai-Roi, want na een periode dat de functie vacant was, kijkt de gemeente reikhalzend uit naar hun nieuwe predikant ds Christoffel Isai Lumulisanay.

In een feestelijke bevestiging- en intrededienst werd ds. Christoffel Isai Lumulisanay als predikant verbonden aan de Geredja Indjili Maluku gemeente Alphen aan den Rijn . De bevestiging werd verricht door negen predikanten, toekomstige collegae. Na de woorden van bevestiging spraken de negen predikanten de zegen uit onder handoplegging. Met die handeling werd de intrede een feit. 

De gemeente Lachai-Roi heeft weer een eigen herder en leraar! Vervolgens hield ds. Otto Matulessy (voorzitter van de Geredja Indjili Maluku) zijn intredepreek. Als centraal thema van de preek koos hij: twee bijbel teksten namelijk Jona 3:1-5, 10 en Markus 1: 14-20. In Jona roept God Jona tweemaal toe om naar Ninive te gaan en in Marcus werden  vier vissers verzocht om Jezus te volgen. 

Da M Siegers, bestuurslid van de Geredja Indjili Maluku, sprak  namens het Synodebestuur en haar gemeentes uit er alle vertrouwen in te hebben dat dominee Chris met zijn kennis en ervaring als zondagschoolleider, catecheet, kerkenraadslid en afgestudeerd theoloog aan de Rijksuniversiteit Groningen, in Alphen aan den Rijn op authentieke wijze zijn rol als predikant zal vervullen. 

Drie koren hebben aan de dienst bijgedragen: het plaatselijke koor, een koor uit Amsterdam en last but not least een koor dat bijna nooit repeteert, namelijk het predikantenkoor.  Na de bevestigingsdienst werd iedereen uitgenodigd om naar de Molukse Stichting aan de overkant van de kerk te gaan voor de receptie. 

Tijdens de receptie werd ds Chris toegesproken door twee sprekers. En tot slot sprak ds. Chris, mede namens zijn gezin, zelf een dankwoord uit voor de gezegende dag, de organisatie en de mensen die naar zijn bevestiging en intrede zijn gekomen. 

Daarna werden we weer uitgenodigd om terug te gaan de kerk Lachai-Roi, waar er gelegenheid was om ds. Chris en njora Lies te feliciteren. In de kerk heeft een kerkenraad namens de kerkenraad en haar gemeente hen een welkomstwoord toegesproken.  

Samenvattend, het was een warme, doch feestelijk dag. De volgende kernwoorden hebben wij mogen horen en zien, bewogen mens, openstaand voor de ander, jong van geest en energiek, maar het allerbelangrijkst, een “gewoon” iemand; samen met zijn vrouw. We zijn dankbaar voor de trouw en de betrokkenheid van het synodebestuur. We zijn dankbaar dat onze God ons nu een nieuwe herder binnen het predikantenkorps van de Geredja Indjili Maluku heeft gegeven en in het bijzonder aan de geloofsgemeente Lachai-Roi te Alphen aan den Rijn. Vanuit het geloof zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet. Hopend en biddend dat de gemeente Lachai-Roi met de nieuwe predikant een goede tijd moge ontvangen.  Dat ds. Chris tot zegen in zijn nieuwe gemeente mag werken als herder en leraar. Wij kunnen in ieder geval terugzien op een bijzonder en feestelijk begin.