Hoe gaan we met de Coronavirus om? Richtlijnen en suggesties…

Hoe gaan we met de Coronavirus om? Richtlijnen en suggesties…

Logo-GIM-144x144

BESTIR SYNODE
Oud Wulfseweg 1-02
3992 LT HOUTEN                                                                          per email verzonden

Tel.: 030-2515156 / 2541433
e-mail:geredja_indjili_maluku@hetnet.nl

 

Aan
– de Kerkenraden van de GIM
– Predikanten
– Classisbesturen

Nummer: 074/BMD/67/mm;
Betreft: Corona-virus;

Houten, 18 maart 2020

Broeders en Zusters in Jezus Christus,

Het Coronavirus heeft ons werkelijk in de greep! Het is u niet onbekend dat de Overheid sinds zondag 15 maart jl. strengere maatregelen heeft genomen om de verspreiding van het Coronavirus in te dammen. Zolang er geen vaccin is om het Coronavirus te bestrijden zullen we het beleid van de overheid en het RIVM volgen. Op grond van het bovengenoemde raadt het Synodebestuur u allen aan om de kerkelijke activiteiten en erediensten vanaf heden tot en met 6 april 2020 af te gelasten. Derhalve verzoeken wij u om de geplande kerkelijke activiteiten zoals Peneguhan Sidi Baru en Perdjamuan Kudus tot nader order uit te stellen, inclusief de wekelijkse bijeenkomsten van de kerkelijke organisaties in de djemaat.

Het staat de gemeente vrij om de kerk open te houden om samen in gebed te gaan of een andere vorm te kiezen met inachtneming van de voorzorgsmaatregelen. Het Bestuur is van mening dat wij allen dienen mee te werken aan het indammen van de verspreiding van dit verschrikkelijke virus, dat de gezondheid van mensen ernstig kan aantasten. Het Bestuur is ervan doordrongen dat de te nemen maatregelen ons kerk-zijn raken en ons verdriet doen, maar in deze omstandigheden kan zij niet anders. Ook de kerk heeft de taak om over de mensen die ons zijn toevertrouwd te waken. Daarom roept het Bestuur u op om naar elkaar om te zien in deze onzekere tijden en voor elkaar te bidden en de hoop uitspreken dat God ons allen wil leiden en ons omringen met Zijn liefde. Het Bestuur zal de richtlijnen, die de overheid en het RIVM aankondigen nauwlettend op de voet volgen en indien nodig u van nieuwe adviezen voorzien.

Moge de Heer der Kerk zich over ons allen ontfermen en troosten.

Namens het Synodebestuur van de Geredja Indjili Maluku,
Voorzitter, Secretaris II,

Pdt. O. Matulessy,     Pnt. S.J. Lekatompessy-Pattinasarany,

Bijlagen:
1.  Achtergrond informatie     
2.  Beleid Uitvaartcentrum en crematorium

0 Reacties

Laat een reactie achter