PIKIM merajakan ibadah Subuh 4 april 2021 djam 06.00 pagi di tiap2 tjabang.

PIKIM merajakan ibadah Subuh 4 april 2021 djam 06.00 pagi di tiap2 tjabang.

PIKIM merajakan ibadah Subuh 4 april 2021 djam 06.00 pagi di tiap2

Pelajan ……

Ibu-Ibu menjampaikan selamat datang dan selamat berbahagia kepada Ibu-ibu jang sudah hadir didalam Ibadah subuh Hari Raja Paskah ini. Hari ini ada sukatjita dan kebahagiaan besar dialami oleh orang-orang pertjaja. Jesus Kristus sudah Bangkit! Ia menang; maut sudah dikalahkan. Keraguan berganti mendjadi kepastian, kebinasaan berubah mendjadi keselamatan. Marilah kita bersorak-sorai mengagungkan Kristus Jesus jang sudah Bangkit dari antara orang mati dan telah mengalahkan kuasa dosa dan maut

Tatatjara ibadah Subuh Kebangkitan Kristus

 

0 Reacties

Laat een reactie achter