Toerustingscursus PIKIM 26 januari 2019

Toerustingscursus PIKIM 26 januari 2019

Geschreven door Otji Lawalata

Op zaterdag 26 januari 2019 heeft in het MKC te Houten de aftrap plaatsgevonden van de toerustingscursus voor de PIKIM-vrouwen. Een groep van 25 vrouwen had zich hiervoor aangemeld.

De cursus wordt door het Synodebestuur gegeven. Ds. Otto Matulessy was verantwoordelijk voor de eerste cursusdag, met als thema: Genesis 3 “Adam en Eva” in het paradijs. Met het uitdagende thema “De vrouw (is) de poort naar de hel”. Is het zo, zoals de kerkvaders (vroege kerk) het vroeger zeiden, dat door Eva ( lees: de vrouw) de zonde in de wereld kwam. Ze hebben daaruit een theologie ontwikkeld, waarin de vrouw de mindere (minderwaardig), de schuldige was en zelfs als de deur van de hel werd aangeduid.

Na een korte inleiding en instructies door ds. Otto Matulessy, voorzitter van de kerkgenootschap Geredja Indjil Maluku, gingen de cursisten in groepen van 4 á 5 met elkaar dit bijbelverhaal goed én zorgvuldig lezen. De groepen kwamen daarna weer bijeen en elke groep schreef zijn bevindingen over het verhaal, dat zij in delen hadden verdeeld, op de flip-over.  Waarna een ieder haar mening gaf de “hoofdpersonen”(aktoren) in dit verhaal. Van elke groep was een vertegenwoordiger die het verhaal in haar eigen woorden vertelde.

In de middagpauze kwam de inwendige mens niets tekort, de warme maaltijd liet zich door eenieder goed smaken!

Otji Lawalata-Hitijahubessy

Zie de agenda voor de volgende cursussen!

Toerustingscursus PIKIM januari 2019

0 Reacties

Laat een reactie achter