Wat gebeurde er op 29 mei 2021 NLDOET schoonmaak dag te Houten

Wat gebeurde er op 29 mei 2021 NLDOET schoonmaak dag te Houten

Houten 29 mei 2021.
Bron Omroep Houten
Na een aantal afgelastingen eerder dit jaar vindt NLdoet, een landelijke actie van het Oranje Fonds, deze vrijdag en zaterdag (28 en 29 mei) plaats. Vrijwilligers zullen dan weer massaal hun handen uit de mouwen steken. Ook in Houten zijn er verschillende organisaties die zich bij NLdoet hebben aangesloten.

Het Moluks Kerkelijk Centrum (MKC) is een van de organisaties aan de actie deelneemt. Tjaka Usmany, de beheerder van MKC, vertelt dat ze al meerdere keren hebben meegedaan. Ook dit jaar biedt de organisatie een zogeheten klus aan. “We zijn van plan om een tuinbank te maken, zodat bezoekers na een wandeling over het terrein kunnen uitrusten. Ook zullen we onderhoud aan het schilderwerk, de tuin en het gebouw verrichten”, aldus Usmany. Op dit moment zijn er nog een aantal plekken voor vrijwilligers beschikbaar om zaterdag te helpen.

Het bijzondere van de dag is dat de college van B & W van Houten besloten heeft om de Moluks Kerkelijk Centrum MKC te bezoeken op de  NLDOETdag.

Aanwezig waren afgevaardigden van de Maatschap namelijk Kerkvoogdijraad KVR en de Geredja Indjili Maluku GIM zij fungeerden als gastheer dit keer gastvrouw, want mevrouw Lekatompessy doet de welkomstwoord…..

Selamat siang/Goedemiddag lieve mensen op deze prachtige zonnige dag mag ik u namens de Kerkvoogdijraad / KVR, hier aanwezig de heer Boetje Umbro en van de Geredja Indjili Maluku/ De Moluks Evangelische Kerk, mevrouw Saar Lekatompessy, de heren Ds. Jan Patikawa en Ferry Pattipeilohy. Wij heten u allen van harte welkom. In het bijzonder het College van de gemeente Houten, de burgervader de heer Gilbert Isabella en de wethouders de heren Jan Overweg, Sander Bos en  mevrouw Hilde de Groot. Griffier mevrouw Charlotte Visser.

Het doet ons goed dat u vanuit NL.Doet gekozen heeft voor het MKC gebouw. Dit jaar is het voor de Molukkers een bijzonder jaar namelijk het gedenken van 70 jaar verblijf van Molukkers in Nederland.

U burgervader Gilbert Isabella heeft de zogenaamde Burgemeesters  Molukkenbrief ondertekend waarin u begrip en medeleven toont. Wij hopen dat het college daadwerkelijk wat kan doen voor het MKC. Wat wij als Molukkers zouden willen is dat de geschiedenis van de Molukkers niet vergeten wordt en dat wij als Molukkers kansen krijgen om op een gelijkwaardige wijze te leven, te wonen en te werken en een zegen te zijn voor dit land.

Naar ik heb begrepen staat het MKC op een kavel dat van betekenis is voor de historie van deze gemeente. De culturele geschiedenis is van waarde voor u! Uw en onze geschiedenis zijn nauw verbonden met elkaar! Laten wij deze dag dan ook inverbondenheid dit project NL. Doet uitvoeren.

Allen nog veel werk en doe plezier!

De heer Usmany nam het woord over en presenteerde een concept plan van de tuin achter de MKC gebouw, namelijk een Memoriaal.

De leden van het college namen een kijkje in het gebouw, vervolgens gingen zij naar het achtertuin waar de burgervader, wethouders en de griffier een zitbank in de achter tuin van het MKC gebouw als symbool gaat plaatsen. Daarna volgt een excursie in de tuin. De middag sluiten zij af met Molukse snacks en een drankje.

0 Reacties

Laat een reactie achter