Werkbezoek Minister van Binnenlandse Zaken, Hanke Bruins Slot in Lunteren 20-02-2023

Werkbezoek Minister van Binnenlandse Zaken, Hanke Bruins Slot in Lunteren 20-02-2023

Werkbezoek Minister van Binnenlandse Zaken, Hanke Bruins Slot

Maandag 20 februari 2023 kwam minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse zaken een werkbezoek brengen in Lunteren. Het doel van haar werkbezoek is om de leefbaarheid in een dorp centraal te stellen. Hoe zien mensen naar elkaar om? Ze wil zich laten informeren als minister en ook doordringen tot de haarvaten van de samenleving. Naast andere organisaties en verenigingen kwam zij met een delegatie van het CDA ook bij ons in de Molukse wijk.

Zij werd in de Molukse kerk GIM Bethanië welkom geheten en heeft onze nieuwe predikant ds Michael Patawala een zegenbede uitgesproken voor dit werkbezoek deze dag. Aansluitend werd er een korte impressie gegeven van en door de Molukse kerken, GIM en de NGPMB. Hierin werd onder andere het ontstaan van beide kerken in Nederland en met name in Lunteren verteld. Nadat enkele vragen van haar zijn beantwoord en zij haar interesse getoond heeft over de visie en aanpak van de kerken met betrekking tot de leegloop c.q. ontkerkelijking, de verduurzaming van het kerkgebouw, is haar het boek “de Wonderbaarlijke Spijziging “overhandigd. Zij raadt ons aan om bij de gemeente aan te kloppen om te helpen bij de verduurzaming van het kerkgebouw!
Kort is ook het samenwerkingsverband van de Molukse organisaties vallend onder het Platform Molukse Organisaties Lunteren/Ede e.o. onder de aandacht gebracht. Aansluitend zijn we met z’n allen naar het Stichtingsgebouw Ina Ama gegaan waar het programma werd vervolgd met eerst wat te drinken en wat djadjans te gebruiken. Daarna de presentatie van het Mantelzorg Trefpunt dat in het stichtingsgebouw Ina Ama plaatsvindt en toegankelijk is voor mantelzorgers van welke origine dan ook.

De presentatie van het Stichtingsbestuur Ana Upu met haar ontwikkelingen, dat na jaren van onderhandelingen uiteindelijk het stichtingsgebouw Ina Ama gekocht is van de gemeente met een erfpachtregeling en gesubsidieerd met een minimusregeling. Het Moluks Cultureel Centrum Ana Upu is nu eigendom voor de Molukse gemeenschap in Lunteren.  Het heeft nog wel een huurschuld, vanwege te weinig inkomsten in coronatijd en het bestuur is bezig met Fondswerving voor de verbouwing van het stichtingsgebouw.

De Wijkraad en het Moluks Platform ons geschiedenis en het reilen en zeilen heeft kunnen presenteren. De nadruk is gelegd op het erfgoed gedachte en over de grafrechten voor de 1e generatie Molukse KNIL militairen. Al met al zijn de positieve-ontwikkelingen en pijnpunten aan de orde gekomen.

Het Stichtingsbestuur Ana Upu heeft bij monde van dhr. Simon Pattinasarany van deze gelegenheid gebruik gemaakt om haar aandacht in de vorm van een “aanbevelingsbrief” te vragen, zodat men daarmee ook makkelijker toegang kan krijgen bij subsidieregelingen,  sponsoren en investeerders.

Ondanks dat er meerdere malen is aangegeven dat de tijd dringt, nam ze toch de tijd om ook hierin haar interesse te tonen.

Eigenlijk was er geen tijd meer en had ze al naar een volgend afspraak gemoeten, maar ze heeft toch nog een kijkje willen nemen in het seniorencomplex Ajah Bunda, waar ze haar ogen uitkeek.

 

https://www.edestad.nl/lokaal/politiek/901739/minister-hanke-bruins-slot-op-bezoek-in-lunteren

0 Reacties

Laat een reactie achter