Commissie G.I.M-Fondsen Aksi Loterij

Commissie G.I.M-Fondsen Aksi Loterij

Geachte Kerkenraden,

Reeds diverse malen heeft de Commissie G.I.M.-Fondsen kenbaar gemaakt dat de landelijke zangdag, welke gepland, welke gepland stond voor zaterdag 26 november 2016 in de Bethelkerk in Barneveld zal worden verplaatst naar 21 januari 2017. De Commissie G.I.M.-Fondsen betreurt deze gang van zaken.

Aangezien niet iedereen die loten heeft gekocht, waarvoor de Commissie G.I.M.-Fondsen een ieder dankbaar is, kennis heeft kunnen nemen, willen wij bij deze nogmaals een schrijven plaatsen op de website van de Geredja Indjili Maluku.

De verkochte loten blijven geldig tot en met de dag van de trekking op 21 januari 2017 in de Zenderkerk in Huizen. De Gemeente Huizen heeft toestemming gegeven voor uitstel van de trekking. Ook de notaris heeft geen bezwaar aangetekend tegen het uitstel van de trekking van de Aksi Loterij.

De uitslag van de trekking op zaterdag 21 januari 2017 zal meteen worden geplaatst op de website van de Geredja Indjili Maluku.

Moge de Heer der Kerk u allen rijkelijk zegenen in het werk dat u doet ter opbouw van zijn gemeenten, tot heil van vele mensen en uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Met vriendelijke groet en Zegenbede,

Commissie G.I.M.-Fondsen
Sjamas H. Jakobs – Latumahina

Vergunningen Aksi Loterij