Home

VOLG HIER DE LIVESTREAM:
70 TAHUN GEREDJA INDJILI MALUKU

70 Tahun
Geredja Indjili Maluku

Als lof en dank aan de Heer der kerk
Die door Zijn Evangelie Kerk en Maluku verbindt,
nodigt het moderamen van de Geredja Indjili Maluku (Molukse Evangelische Kerk)
u uit om samen met haar het 70-jarig bestaan van de Geredja Indjili Maluku te vieren op:

Datum: zaterdag 26 november 2022
Locatie: De Bethelkerk de Bolder 75,
9206 AP te Drachten

Het Programma:
09:00 – Ontvangst
11:00 – Dankdienst
12:30 – Sprekers
13:00 – Maaltijd
14:30 – Lofprijzing en Batjaritra dalam rumah Hua
16:00 – Sluiting

Wilt u voor 10 november ons mailen of telefonisch doorgeven met
hoeveel personen u vanuit uw gemeente / bestuur / organisatie naar de viering komt?

Contact:
gim70jaar@hotmail.com
06-20889676
www.gimhut.nl

Download hier de officiële uitnodiging van de HUT Geredja Indjili Maluku

Batjarita di Ruma Hua

“Batjaritra di Rumah HUA”  is een onderdeel van het Programma van de Synode. Dit is ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan ​​van GIM – Gereja Injili Maluku. Met als doel de Gemeente uit te nodigen verhalen en ervaringen van het samenleven met GIM te delen. De verhalen van Gemeenteleden zullen dienen als materiaal voor het na- en overdenken en aanbevelingen aan GIM. Deze is heel belangrijk om de Visie en Missie van en over de bediening zoals geërfd door de oprichters van GIM te blijven behouden, ook versterken en voort te zetten.

Meer Info...

Artikel Batjarita di Ruma Hua

Over Geredja Indjili Maluku

De Geredja Indjili Maluku (= Molukse Evangelische Kerk), verkort GIM, is een zelfstandige Kerk in Nederland. Deze Kerk bestaat uit alle plaatselijke Gemeenten, binnen de grenzen van Nederland, die door de GIM zelf werden geïnstitueerd en/of op eigen verzoek toegelaten en geregistreerd zijn in het instituut GIM.

In overeenstemming met haar belijdenis en overtuiging is de GIM een openbaring van de ene heilige algemene Kerk, gegrond op Jezus Christus, zoals Hij is geopenbaard in de Heilige Schrift en de Apostolische Geloofsbelijdenis. Mitsdien vormt zij de Gemeente van Christus toegewijd aan dienstbetoon, zij bestaat niet om gediend te worden, maar om te dienen (Matheus 20:28) om te getuigen van de liefde van God in de gehele wereld.

Lees verder