Home

Batjarita di Rumah Hua

“Batjaritra di Rumah HUA”  is een onderdeel van het Programma van de Synode. Dit is ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan ​​van GIM – Gereja Injili Maluku. Met als doel de Gemeente uit te nodigen verhalen en ervaringen van het samenleven met GIM te delen. De verhalen van Gemeenteleden zullen dienen als materiaal voor het na- en overdenken en aanbevelingen aan GIM. Deze is heel belangrijk om de Visie en Missie van en over de bediening zoals geërfd door de oprichters van GIM te blijven behouden, ook versterken en voort te zetten.

Meer Info...

Artikel Batjarita di Rumah Hua

Over Geredja Indjili Maluku

De Geredja Indjili Maluku (= Molukse Evangelische Kerk), verkort GIM, is een zelfstandige Kerk in Nederland. Deze Kerk bestaat uit alle plaatselijke Gemeenten, binnen de grenzen van Nederland, die door de GIM zelf werden geïnstitueerd en/of op eigen verzoek toegelaten en geregistreerd zijn in het instituut GIM.

In overeenstemming met haar belijdenis en overtuiging is de GIM een openbaring van de ene heilige algemene Kerk, gegrond op Jezus Christus, zoals Hij is geopenbaard in de Heilige Schrift en de Apostolische Geloofsbelijdenis. Mitsdien vormt zij de Gemeente van Christus toegewijd aan dienstbetoon, zij bestaat niet om gediend te worden, maar om te dienen (Matheus 20:28) om te getuigen van de liefde van God in de gehele wereld.

Lees verder